Connect with us

Sztori

Nyugdíjjogosultság – így lehet szolgálati időt vásárolni

Nyugdíjjogosultság – így lehet szolgálati időt vásárolni

Lehetőség van megállapodást kötni szolgálati idő szerzéséről, de ennek fontos részletszabályai vannak.

A nyugdíjjogosultság és a nyugdíj összege szempontjából meghatározó jelentősége van a szolgálati idő hosszának. Érdemes tudni, hogy szolgálati időt megállapodással is lehet szerezni – figyelmeztet az ado.hu.

Szolgálati időnek számít a biztosítási idő, és azok, a járulékfizetés nélkül is szolgálati időnek minősülő időszakok, amelyek a nyugdíjtörvény és végrehajtási rendelete szerint szolgálati időnek minősülnek. Ez utóbbi csoportba a katonai szolgálatban és polgári szolgálatban eltöltött idő, az anya 1968. január 1-je előtt született gyermekére tekintettel kapott többlet szolgálati idő, és az 1998 előtti nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok ideje tartozik.

A fentieken túl szolgálati idő szerzésére megállapodáskötéssel is van lehetőség.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknél:

  • nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíj alapot képező jövedelem szerzése (biztosítási jogviszony hiányában vagy annak szünetelése esetén),
  • felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének (ideértve a doktorandusz képzést is) szolgálati időként történő elismerése,
  • öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges hiányzó (legfeljebb öt év) szolgálati idő szerzése,
  • az 1998. évre gyermekgondozási segély (GYES) idejével megegyező otthoni gondozás idejének szolgálati időként történő elismerése

céljából megállapodás köthető.

A jogszabályi előírások alapján megállapodást köthet az a belföldi nagykorú személy, aki nem saját jogú nyugdíjas, és biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetve akire a biztosítás nem terjed ki, valamint akinek a biztosítása szünetel – nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából.

A megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy vagy szerv is megkötheti. A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 22 százalék. Ezt az összeget legalább a minimálbér (2024-ben 266 800 forint) alapulvételével kell megfizetni, vállalható azonban magasabb összeg után is a járulékfizetés.

Ha a megállapodás ennél magasabb összegre került megkötésre, a nyugdíjalapot képező jövedelemként ez, a minimálbérnél magasabb összeg fog figyelembe vételre kerülni.

Magasabb összeggel nem, hanem csak a minimálbér alapul vételével köthet megállapodást szolgálati idő szerzése céljából az nagykorú személy, aki a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejét, illetve az öregségi teljes-, vagy résznyugdíjra való jogosultsághoz hiányzó szolgálati idejét, legfeljebb öt évet kívánja szolgálati időként elismertetni.

A nyugdíjjogosultsághoz hiányzó szolgálati idő – öregségi teljes nyugdíjhoz húsz év, öregségi résznyugdíjhoz tizenöt év –, legfeljebb öt év megállapodáskötéssel történő megszerzésére a nyugdíjkorhatárt betöltött személynek van lehetősége.

Continue Reading
Hírdetés
Ezek is érdekelhetnek...

Továbbiak ebben a témában: Sztori

To Top